Rate this item
(0 votes)
Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH năm 2020. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, các khoản bổ sung khác được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
August, 05 2020
Rate this item
(0 votes)
Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế). - Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh nhiều thì chỉ cần thuê dịch vụ kế toán thuế là đủ. Họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế cho bạn, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh.
August, 05 2020
Rate this item
(0 votes)
Quy định mới về mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca năm 2020. Quy định mới về mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca năm 2020 có được tính thuế TNCN, thuế TNDN không, tính đóng bảo hiểm xã hội? Không ít doanh nghiệp hiện nay đang thu hút lao động bằng nhiều loại phụ cấp khác nhau, trong đó có phụ cấp ăn trưa, ăn ca. Phụ cấp ăn trưa (phụ cấp ăn ca, ăn giữa ca) là một khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động chi trả cho chi phí bữa ăn giữa ca trong thời gian làm việc.
August, 05 2020
Page 7 of 18