Rate this item
(0 votes)
 Quy trình quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Lập kế hoạch/ mục tiêu tài chính: Là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan đến các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, lập kế hoạch tài chính cũng là phần công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực do cần đến sự tham gia của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.
August, 11 2020
Rate this item
(0 votes)
Luật kế toán mới nhất, luật thuế mới nhất, luật quản lý thuế mới nhất năm 2020.Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế, luật kế toán, luật quản lý thuế hiện hành.
August, 11 2020
Rate this item
(0 votes)
CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là tên gọi đầy đủ của các cách gọi tắt như “Chứng chỉ đại lý thuế”, “chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế”, …. Sở dĩ nó có các tên gọi như vậy. Bởi vì các Đại lý thuế để đủ điện kiện cấp phép hoạt động thì cần có ít nhất hai nhân viên có “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”.
August, 11 2020
Page 6 of 18