Google Core Algorithm Update

September, 09 2023

 

Rate this item
(0 votes)

Google Core Algorithm Update là một bản cập nhật lớn của thuật toán tìm kiếm của Google được thực hiện thường xuyên để cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm. Các bản cập nhật này có thể gây ra những thay đổi

lớn trong thứ hạng của các trang web, vì vậy các SEOer cần theo dõi chúng và điều chỉnh chiến lược SEO của họ cho phù hợp.

Google Core Algorithm Update sử dụng một số yếu tố để xếp hạng các trang web, bao gồm:

 • Chất lượng nội dung
 • Mức độ liên quan
 • Sự tin cậy của trang web
 • Hiệu suất của trang web
 • Trải nghiệm người dùng

Các bản cập nhật của Google Core Algorithm thường tập trung vào một số yếu tố nhất định, chẳng hạn như chất lượng nội dung, mức độ liên quan hoặc trải nghiệm người dùng. Ví dụ, bản cập nhật Google Hummingbird tập trung vào việc hiểu ý nghĩa của các truy vấn tìm kiếm và tìm các trang web có nội dung phù hợp nhất với ý nghĩa đó.

Google Core Algorithm Update là một quá trình liên tục, và Google thường thực hiện nhiều bản cập nhật nhỏ trong suốt cả năm. Tuy nhiên, cũng có những bản cập nhật lớn hơn được thực hiện định kỳ, thường là hai lần một năm.

Nếu bạn muốn trang web của mình được xếp hạng cao trên Google, bạn cần theo dõi các bản cập nhật của Google Core Algorithm và điều chỉnh chiến lược SEO của mình cho phù hợp. Bạn cũng cần tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng cao và có liên quan, cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn và xây dựng uy tín cho trang web của bạn.

Dưới đây là một số cách để bạn có thể theo dõi các bản cập nhật của Google Core Algorithm:

 • Theo dõi các bản tin của Google về SEO.
 • Đọc các bài viết về SEO trên các blog và trang web uy tín.
 • Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi thứ hạng của trang web của bạn.

Nếu bạn thấy rằng thứ hạng của trang web của bạn bị giảm sau một bản cập nhật của Google Core Algorithm, bạn có thể thực hiện một số việc để khắc phục, bao gồm:

 • Xem xét lại chiến lược SEO của bạn.
 • Cập nhật nội dung của bạn để đảm bảo rằng nó có chất lượng cao và có liên quan.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn.
 • Xây dựng uy tín cho trang web của bạn.

Google Core Algorithm Update là một phần quan trọng của SEO. Nếu bạn muốn trang web của mình được xếp hạng cao trên Google, bạn cần hiểu cách hoạt động của các bản cập nhật này và điều chỉnh chiến lược SEO của bạn cho phù hợp.

Read 1699 times