Hệ thống seo website, hệ thống backlinks đa tầng

Hệ thống seo website, hệ thống backlinks đa tầng

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành:
Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế). - Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh nhiều thì chỉ cần thuê dịch vụ kế toán thuế là đủ. Họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế cho bạn, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh.
 Quy trình quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Lập kế hoạch/ mục tiêu tài chính: Là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan đến các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, lập kế hoạch tài chính cũng là phần công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực do cần đến sự tham gia của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.
Tuesday, 11 August 2020 10:39

Luật kế toán mới nhất

Luật kế toán mới nhất, luật thuế mới nhất, luật quản lý thuế mới nhất năm 2020.Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế, luật kế toán, luật quản lý thuế hiện hành.
Tuesday, 11 August 2020 10:36

Chứng chỉ đại lý thuế

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là tên gọi đầy đủ của các cách gọi tắt như “Chứng chỉ đại lý thuế”, “chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế”, …. Sở dĩ nó có các tên gọi như vậy. Bởi vì các Đại lý thuế để đủ điện kiện cấp phép hoạt động thì cần có ít nhất hai nhân viên có “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”.
Tuesday, 11 August 2020 10:36

Đăng ký chương trình khuyến mãi

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG. Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại được nhiều áp dụng như chiến lược kích cầu, xây dựng, quảng bá thương hiệu và một cách hiệu quả, ý nghĩa. Tuy nhiên để tránh hoạt động khuyến mại gây ra hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường thì Nhà nước có quy định các thủ tục đăng ký khuyến mại.
Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH năm 2020. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, các khoản bổ sung khác được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế). - Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh nhiều thì chỉ cần thuê dịch vụ kế toán thuế là đủ. Họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế cho bạn, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh.
Quy định mới về mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca năm 2020. Quy định mới về mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca năm 2020 có được tính thuế TNCN, thuế TNDN không, tính đóng bảo hiểm xã hội? Không ít doanh nghiệp hiện nay đang thu hút lao động bằng nhiều loại phụ cấp khác nhau, trong đó có phụ cấp ăn trưa, ăn ca. Phụ cấp ăn trưa (phụ cấp ăn ca, ăn giữa ca) là một khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động chi trả cho chi phí bữa ăn giữa ca trong thời gian làm việc.
Page 3 of 8