Thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài

July, 20 2020
Rate this item
(1 Vote)
Thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài - 1.0 out of 5 based on 1 vote
Thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài Công ty có vốn nước ngoài là công ty có 1 đến 50 thành viên góp vốn. Nếu thành lập công ty có vốn nước ngoài chỉ có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài. Còn nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn nước ngoài thì phải có từ 2 đến 50 thành viên trong đó có ít nhất 1 thành viên là người nước ngoài góp vốn từ 1% trở lên.

Nên chọn thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm:

Do có tư cách pháp nhân nên thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Nhược điểm:

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên bị hạn chế do chỉ có một thành viên và không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu

Lương của giám đốc không được đưa vào chi phí giảm trừ thuế TNDN.

Công ty trách nhiệm hữu hạn  hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai  và tối đa không vượt quá năm mươi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Ưu điểm:

- Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm:

- Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

- Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

 • Có hai cách thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài: 

Cách 1: Xin giấy chứng nhận đầu tư rồi mới thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài. Với cách này bạn sẽ có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư. Để làm theo cách này thì chi phí cao hơn ( Liên hệ Hi Bay nhận báo giá ) và thủ tục phức tạp hơn.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư lớn của nhà đầu tư nước ngoài;
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014

Hồ sơ cần chuẩn bị và các bước để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam như sau:

        Hộ chiếu công chứng không quá 3 tháng của Người nước ngoài;

        Có năng lực tài chính để thực hiện dự án: Người nước ngoài chứng minh thông qua việc chuẩn bị: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm mang tên nhà đầu tư với số tiền tương ứng đầu tư tại Việt Nam.

        Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

        Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

        Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (đối với tổ chức); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sau 15 ngay Khi sở kế hoạch chấp thuận đồng ý bằng văn bản rồi, có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài như sau:

Đối với công ty TNHH, Hồ sơ gồm

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 • Điều lệ công ty.

 • Danh sách thành viên.

 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Cách 2 : thực hiện thủ tục thành lập công ty không có vốn nước ngoài xong mới xin chấp thuận đầu tư và thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần sang cho người nước ngoài khi được sở kế hoạch chấp thuận đầu tư. Với cách này thì có giấy xác nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh. Cách này chi phí rẻ hơn cách 1 nhiều, Trọn gói chỉ 8.000.000đ. 

Hồ sơ cần chuẩn bị và các bước để thành lập công ty không có vốn nước ngoài.

Đối với công ty TNHH hồ sơ gồm.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 • Điều lệ công ty TNHH.

 • Danh sách thành viên góp vốn.

 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Sau 5 ngay Khi sở kế hoạch chấp thuận cho thành lập công ty, chúng ta mới làm tiếp bước sin giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm: 

Hồ sơ cần chuẩn bị và các bước để xin chứng nhận đầu tư như sau:

 • Hộ chiếu công chứng không quá 3 tháng của Người nước ngoài;

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (đối với tổ chức); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Giấy phép kinh doanh

 • Sau 15 ngay Khi sở kế hoạch chấp thuận đồng ý bằng văn bản rồi, có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thay đổi thành doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Để tiết kiệm chi phí không phải thay đổi giấy phép nhiều lần, bạn nên chuẩn bị kỹ cho 3 vấn đề này:

 • Tên công ty:

Là công ty có vốn nước ngoài, làm ăn quốc tế. Bạn nên đặt tên tiếng anh. Đặt tên công ty bằng tiếng Anh đang là xu hướng của phần đông các doanh nghiệp hiện nay. Tên công ty không nên quá khoe khoang, Tên công ty không nên dùng từ hiếm gặp (dị từ), Tên công ty không nên quá khó hiểu.

Sau đây là một số cách đặt tên công ty có vốn nước ngoài thường được nhiều người áp dụng, Note: Tên công có 3 phần, tên công ty, tên nước ngoài, tên viết tắt. Bạn dùng một số cách bên dưới để đặt tên rồi dịch sang tên tiếng anh luôn. Tên tiếng anh bắt buộc phải có đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài có làm ăn quốc tế nhé.

Đặt tên công ty theo tên cá nhân

Mỗi người sinh ra được cha mẹ đặt cho 1 cái tên để gọi, vì vậy chẳng có gì dễ nhớ hơn là lấy luôn tên mình đặt cho công ty. Hoặc nhiều người cũng ghép tên của vợ, chồng, con,… để đặt cũng rất dễ nhớ.

Đặt tên theo chữ cái hoặc chữ số

Đây cũng là một cách rất hay. Bạn có thể lấy các chữ cái ghép lại với nhau, chẳng hạn: ABC, AXN, HBO,…

Đặt tên công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều người sử dụng cách này để đặt tên cho công ty đơn giản nó có quan hệ trực tiếp, gợi nhắc đến lĩnh vực mà công ty đang hoạt động. Ví dụ: Công ty cổ phần nội thất ABC, Công ty cổ phần xây dựng số 1, Công ty TNHH dệt may XYZ,…

Tên công ty phản ánh mơ ước hoặc triết lý kinh doanh

Đây là một trong những cách đặt tên công ty rất hay được sử dụng phổ biến nhất trong thực tế bởi nó phản ánh những mong ước hoặc khẳng định triết lý kinh doanh của chủ doanh nghiệp.

Tên công ty đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ

Một cái tên đôi khi không cần phải có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ cần đơn giản, dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ là được. Đây cũng là một trong những xu hướng chọn tên công ty rất hay được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ví dụ: Lozi, Sudo, Kaia, Tino.

 • Địa chỉ công ty:

Khi thành lập công ty vốn nước ngoài bạn nên thuê địa chỉ ở trung tâm một chút vì đối tượng khách hàng mục tiêu của mình là những công ty lớn, làm ăn quốc tế. Bạn có thể thuê văn phòng ảo để tiết kiệm chi phí:

Văn phòng ảo (Virtual Office): là một thuật ngữ dùng để chỉ một hình thức cho thuê văn phòng đại diện mà trong đó mọi thông tin giao dịch đều được chuyển hướng về trụ sở chính. Văn phòng ảo cho phép người sử dụng sở hữu được các tiện ích như một văn phòng thực tế như bộ phận lễ tân, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số điện thoại, số fax, phòng tiếp khách,….

Tính pháp lý của văn phòng ảo, Văn phòng ảo có hợp pháp hay không?

Luật Doanh nghiệp định nghĩa “doanh nghiệp” là tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, có tài sản được đăng ký nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 43, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:”Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”. Pháp luật không có nội dung quy định cấm doanh nghiệp thuê văn phòng ảo để làm trụ sở hoạt động. Chính điều này đã tạo điều kiện cho mô hình văn phòng ảo hoạt động mạnh.

Việc ổn định địa chỉ kinh doanh rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều thủ tục pháp lý, giấy tờ liên quan. Khi phải thay đổi địa chỉ công ty vốn nước ngoài thì tốn kém nhiều chi phí hơn các công ty bình thường và cần điều chỉnh Hóa đơn điện tử, thiết bị chữ ký số, hồ sơ hải quan, hồ sơ bảo hiểm xã hội, con dấu tròn công ty....

 • Nghành nghề kinh doanh:

Chỉ cần đơn giản là nói những gì bạn muốn kinh doanh trong hiện tại và trong tương lai, chuyên viên Hi Bay sẽ tìm đầy đủ các mã nghành như bạn muốn mà bạn không phải nhọc công tìm kiếm, tư vấn mọi vấn đề bạn thắc mắc, bạn không cần di chuyển, mà chỉ cần tập trung kinh doanh, Hi Bay rất hân hạnh được phục vụ bạn.

 

GỌI NGAY HI BAY 0977569948

 

Hiện nay, Hi Bay đang có chương trình khuyễn mãi dịch vụ thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói 8.000.000 đ

 • Miễn thuế môn bài năm 2020 (nhà nước miễn thuế)

 • Tư vấn mọi vấn đề bạn thắc mắc miễn phí và tận tâm nhất.

 • Miễn phí hồ sơ ban đầu lên thuế.

 • Miễn phí hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn.

 • Khi thành lập công ty song nếu bạn sử dụng luôn 1 năm dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Hi Bay được tặng 2 tháng dịch vụ kế toán.

 • Tặng 100 số hóa đơn điện tử.

VỀ CÔNG TY HI BAY?

 • HI BAY Có 7 năm kinh nghiệm trong nghề, nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

 • HI BAY luôn hướng tới mục tiêu đi lâu dài, trọn đời với doanh nghiệp nên bạn hoàn toán yên tâm về giá, tại HI BAY mọi dịch vụ đều có bảng giá chi tiết trong suốt quá trình hoạt động của công ty bạn.

 • Có chính xách bảo hành vĩnh viễn mọi sản phẩm, dịch vụ. Nếu không hài lòng bạn được hoàn lại 100% phí.

 • Dịch vụ của HI BAY là dịch vụ trọn gói từ a đến z nên bạn an tâm tập trung kinh doanh.

Bạn có thắc mắc gì, comnent bên dưới hoặc

GỌI NGAY HI BAY 0977569948.

 

Cảm ơn bạn

Read 10851 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.