Backlinks social

Rate this item
(0 votes)
Nên chọn thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần Hi bay xin đưa ra đánh giá để bạn tham khảo : Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; - Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết; - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Miễn phí phí dịch vụ thành lập công ty, bạn chỉ phải trả phí nhà nước trọn gói chỉ 800.000đ, bạn có đầy đủ giấy phép, con dấu.
July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể. Tặng ngay 1 biển hiệu cỡ A4 tên hộ kinh doanh Tặng ngay gói tư vấn pháp lý, kế toán, hướng dẫn mua trong suốt quá trình hoạt động của hộ kinh doanh.
July, 20 2020
Page 2 of 17