Backlinks social

Rate this item
(0 votes)
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG. Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại được nhiều áp dụng như chiến lược kích cầu, xây dựng, quảng bá thương hiệu và một cách hiệu quả, ý nghĩa. Tuy nhiên để tránh hoạt động khuyến mại gây ra hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến cung cầu của thị trường thì Nhà nước có quy định các thủ tục đăng ký khuyến mại.
August, 11 2020
Rate this item
(1 Vote)
Thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài - 1.0 out of 5 based on 1 vote
Thành lập công ty tnhh có vốn nước ngoài Công ty có vốn nước ngoài là công ty có 1 đến 50 thành viên góp vốn. Nếu thành lập công ty có vốn nước ngoài chỉ có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài. Còn nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn nước ngoài thì phải có từ 2 đến 50 thành viên trong đó có ít nhất 1 thành viên là người nước ngoài góp vốn từ 1% trở lên.
July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Văn phòng ảo là một thuật ngữ dùng để chỉ một hình thức văn phòng cung cấp dịch vụ địa chỉ và liên lạc mà không cần đến diện tích thực tế; Du nhập vào Việt Nam năm 2006 (theo vneconomy.vn, 2011) dịch vụ này đã sớm cập nhật những dịch vụ mới để hình thành dịch vụ VĂN PHÒNG CHIA SẺ và sau đỉnh điểm phát triển năm 2011, dịch vụ này đã phát triển thêm dịch vụ văn phòng giao dịch hay còn gọi là văn phòng ảo
July, 20 2020
Page 7 of 17