Backlinks social

Rate this item
(0 votes)
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể. Tặng ngay 1 biển hiệu cỡ A4 tên hộ kinh doanh Tặng ngay gói tư vấn pháp lý, kế toán, hướng dẫn mua trong suốt quá trình hoạt động của hộ kinh doanh.
July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Lập và gởi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo qui định. Xác định công ty mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.
July, 20 2020
Rate this item
(0 votes)
Hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2020 theo Nghị định 119 Hóa đơn điện tử được chia thành 2 loại, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
July, 20 2020
Page 6 of 17